เครื่องจัดรูปเล่ม

  • ควบคุมด้วย นิวเมติก ใช้เท้ากดสวิทซ์ 
  • ใช้เข้าเล่มเมนูหรือเข้าเล่มอัลบั้มหรืออื่นๆ

คุณสมบัติ

  • จัดเล่มได้มุมฉาก และสันตรงเวลาเปิดเล่มไม่เกิดปัญหางัดเล่ม
  • ใช้ลมสำหรับควบคุมการทำงาน
  • รักษาดูแลง่าย
  • ขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่

ราคา   30,000  บาท